Kasutustingimused

 

T grupp AS piletimüügieeskiri

13.12.2017

Käesolev eeskiri kehtib bussipiletite müügil T grupp AS piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades, piletimüügiautomaatides, internetis www.tpilet.ee ja Tpileti mobiilirakenduses.

  1. ÜLDSÄTTED

1.1.       Dokumendiks, mis annab õiguse sõita ühissõidukis, on vormikohane pilet, mis on ostetud kassast, piletimüügiautomaadist, veebikeskkonnast www.tpilet.ee või Tpileti mobiilirakendusest.

1.2.       Piletil peab olema loetavalt märgitud pileti number, pileti hind koos käibemaksuga, käibemaksu suurus, sõidu lähtekoht ja sihtkoht või sõidupiirkond, liini number, ühissõiduki väljumisaeg, -koht ja kuupäev, ühistranspordi bussifirma (vedaja) nimi ja aadress.

1.3.      Iseprinditud pileteid bussi sisenemisel aktsepteerivad kõik bussifirmad.

1.4.      Abuss OÜ, Arilix OÜ, Askälä Grupp OÜ, Bussipartner OÜ, Eesti Buss OÜ, Ekspressbussiliinid, Estonian Lines, GoBus, H-Liinid, Hansabuss, Hansa Bussiliinid, Hansa Liinid, Knutbuss OÜ, Lux Express Estonia AS, M.K.Reis-X OÜ, OÜ Vahesaar, AS Sarbuss, Sareta AS, Sirel Reisid OÜ, Taisto Liinid OÜ, Taisto Ekspress OÜ, UAB TOKS aktsepteerivad elektroonseid pileteid.

1.5.      Abuss OÜ, Arilix OÜ, Askälä Grupp OÜ, Bussipartner OÜ, Eesti Buss OÜ, Estonian Lines, Forcen Grupp OÜ, GoBus, Hansabuss, Hansa Bussiliinid, Knutbuss OÜ, Lux Express Estonia AS, MK Autobuss AS, M.K.Reis-X OÜ, Presto OÜ, OÜ Vahesaar, AS Sarbuss, Sareta AS, Sirel Reisid OÜ, Taisto Liinid OÜ, Taisto Ekspress OÜ aktsepteerivad Tpileti keskkonnast piletiostul tellitud SMSi bussipiletina.

1.6.       Konkreetsele reisile ostetud pilet kehtib ainult sellele reisile, millele see on müüdud. Piletite müük siseriiklikele liinidele algab hiljemalt 10 (kümme) päeva enne bussi väljumist. Piletite müük kassades lõpetatakse hiljemalt 5 (viis) minutit ning internetist ja mobiilirakendusest olenevalt bussifirmast 15-60 minutit enne bussi väljumist.

1.7.       Ostes pileti pealetulekuga vahepeatusest, ei garanteeri bussifirma kindlat istekohta. Tulles bussi pärast piletil märgitud algpeatust või väljumiskellaaega, ei garanteeri bussifirma kohta ning kui buss on välja müüdud, võib keelduda reisija pealevõtmisest.

1.8.      Ostetud pileteid pole võimalik ümber vahetada ega muuta.   

1.9.       Sõidupileti kaotamisel, rikkumisel või hävimisel kaotab sõitja sõiduõiguse.

1.10.       Kaotatud, rikutud või hävinud piletit ei asendata ja selle maksumust ei hüvitata.

1.11.       Ühissõidukile pileti ostnud, kuid sellest maha jäänud sõitja kaotab õiguse sama piletiga sõita mistahes teises ühissõidukis. Piletit tagasi ei osteta ja raha ei tagastata.

1.12.    Eelkooliealine laps võib reisida ainult täiskasvanud saatja olemasolul. Eelkooliealise lapse pileti kassamüügil on teenindajal õigus kontrollida lapsega koos reisiva täiskasvanu olemasolu.

1.13.   T grupp AS ei vastuta ühistranspordi bussifirmade liinivedude toimumise ja reisijate teenindamise taseme eest.

1.14.   Kassadest piletite ostmisel rakendub ostukorvipõhine 20 (kahekümme) sendi suurune teenustasu.

1.15.    Piletimüügiautomaadist, veebikeskkonnast www.tpilet.ee või Tpileti mobiilirakendusest nullpileti ostmisel rakendub 1 (ühe) euro suurune teenustasu.

1.16. T grupp AS piletimüügikanalitest ostetud sõidupileteid on ilma T grupp AS-ga vastavasisulist kokkulepet sõlmimata keelatud edasi müüa. T grupp AS-l on õigus tühistada sõidupiletid, mille puhul on tuvastatud, et see on sõitjale müüdud vahendusteenuse kokkulepet mitte omava isiku poolt.

1.17. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija, et on nõustunud bussifirma kasutustingimustega, mis asuvad kodulehel www.tpilet.ee või müügiesinduses.

1.18. Bussifirma jätab endale õiguse kehtestada täiendavaid hinnamuutusi teatud tingimustele:

1.18.1 erinevaid soodustuste kategooriaid ja allahindluse tasemeid erinevatel liinidel ja väljumistel;

1.18.2 erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele piletitele.

  1. SÕITJA KOHUSTUSED

2.1.       Sõitja peab pileti soetamisel koheselt kontrollima piletil olevate andmete õigsust ja pileti hinna vastavust makstule, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

2.2.       Sõitja on kohustatud hoidma piletit alles sõidu lõpuni ning esitama selle ühissõidukijuhi, kontrolöri või teiste kontrolliõigusega ametiisikute esimesel nõudmisel. Piletit ei tohi anda ühissõidukijuhi kätte hoiule.

2.3.       Sõitjal on soovituslik saabuda bussijaama mitte hiljem kui 15 minutit enne bussi väljumist (olenemata sellest, kas pilet on eelnevalt ostetud või mitte).

  1. PILETITE TAGASTAMINE

3.1.       Ärajäänud reisi korral ostetakse pilet tagasi ning raha tagastatakse.

3.2.      Pileteid on võimalik tagastada ainult sellesse kanalisse, kust pilet osteti, v.a. piletimüügiautomaadist ostetud piletid, mida saab tagastada ainult kassas.

3.3.       Enne sõiduplaanijärgset ühissõiduki väljumist reisija soovil tagastatav pilet ostetakse tagasi ning raha tagastatakse vastavalt alljärgnevale:

3.3.1.   Pileti tagastamisel rakendub 1€ suurune teenustasu.

3.3.2       Piletite tagasiost lõpetatakse 15 (viisteist) minutit enne ühissõiduki väljumist ning hiljem tagastatavate piletite maksumust ei hüvitata. AS Lux Express või Eesti Buss OÜ reisile www.tpilet.ee või mobiiliäpist ostetud pileteid saab tagastada kuni 1h enne plaanipärast reisi väljumist.

3.3.3. Kuni 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 100% tagastatud pileti hinnast, millest arvestatakse täiendavalt maha 1€ suurune teenustasu.

3.3.4. Pileti tagastamisel vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 60%, AS Lux Express või Eesti Buss OÜ reisile soetatud piletite puhul 50% pileti hinnast. Tagastatavast summast arvestatakse täiendavalt maha 1€ suurune teenustasu.

3.4.       Kõiki kassasse tagastamise toiminguid teostatakse ainult kassade lahtiolekuaegadel.

3.5.       Kassast ostetud pileti tagastamine toimub originaalpileti alusel T grupp AS piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades (Haapsalu, Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva, Pärnu, Tartu, Tallinna, Rakvere, Sillamäe, Valga, Viljandi ja Võru) käesoleva piletimüügi eeskirja punktides 3.1 kuni 3.4 nimetatud tingimustel.

3.6.       www.tpilet.ee ja mobiiliäppi tagastatud piletite maksumuse tagasikanne toimub kuni 3 (kolme) tööpäeva jooksul pilet eest maksnud isiku pangakontole.
3.6.1.   Krediitkaardiga makstud piletite tagastamisel toimub tagasikanne 2 (kahe) nädala jooksul.

3.6.2. Mobiiliäpis mobiilimaksega ostetud piletite tagastamisel tuleb lisaks avaldus esitada meili teel aadressile info@tpilet.ee. Avalduses tuleb märkida kontonumber, pileti ostmise kuupäev, reisi kuupäev, lähte- ja sihtkoht ning telefoni number, millelt mobiilimakse teostati. Pärast vastava avalduse laekumist toimub tagasikanne 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

3.7.       Sõidu katkemisel ühissõiduki rikke korral või bussifirmast oleneval põhjusel, kehtib sellele ostetud pilet sihtpunkti jõudmiseks sama bussifirma teistes ühissõidukites.

3.8.   Sõltuvalt bussifirmade enda kehtestatud reeglitest võib kehtida käesolevast eeskirjast erinev pileti tagastamise/vahetamise kord. Sellisel juhul rakendatakse konkreetse bussifirma poolt kehtestatud reegleid.

  1. KAMPAANIAPILETITE TAGASTAMISE TINGIMUSED

4.1.      Vastavalt bussifirma kehtestatud reeglitele ei ole kampaaniapileteid võimalik tagastada ja/või ümber vahetada.

  1. ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

5.1 Tpileti piletimüügikeskkondades (tpilet.ee veebikauplus, mobiilirakendus, piletiautomaadid) on isikuandmete kogumise eesmärgid sõltuvalt andmete iseloomust on järgmised:

5.1.1. Piletiostja e-posti aadressi kasutatakse elektroonilise pileti kohale toimetamiseks. Samuti võib e-posti aadressi kasutada pileti ostnud reisija teavitamiseks reisi ärajäämisel või muutumisel (juhul kui bussifirma on sellest muudatusest piletimüüjat teavitanud).

5.1.2. Reisija nime kohta andmete kogumine on rahvusvahelistel liinidel tingitud seadusest tuleneva piiriüleste reisijate isikutuvastuse kohustuse täitmiseks. Siseriiklike liinide pileti ostmisel on nime sisestamine vabatahtlik ning seda kasutatakse piletikontrolli lihtsustamiseks bussi sisenemisel (näiteks juhul kui reisijal ei ole võimalik enda piletit paberkandjal või elektroonilisel seadmel esitada). Samuti võib reisija nime kohta andmete kogumine toimuda personaalse sõidusoodustuse õiguse kontrolliks (näiteks PINS kaardi soodustus)

5.1.3. Telefoni numbri sisestamine on rahvusvahelistel liinidel vajalik pileti ostnud reisija teavitamiseks reisi ärajäämisel või muutumisel (juhul kui bussifirma on sellest muudatusest piletimüüjat teavitanud). Siseriiklike liinide pileti ostmisel on telefoni numbri sisestamine vabatahtlik.

5.1.4. Dokumendi numbri, reisidokumendi liigi, reisija sünniaja, reisija kodakondsuse andmeid kogutakse üksnes rahvusvaheliste liinide piletimüügil seadusest tuleneva piiriüleste reisijate isikutuvastuse kohustuse täitmiseks.

5.2. T grupp AS-l on õigus pileti ostnud isiku poolt sisestatud isikuandmeid eesmärgipäraseks kasutamiseks anda edasi ostetud piletile märgitud liini teenindavale bussifirmale ning seadusest tulenevaid ülesandeid täitvale osapoolele (näiteks politsei).

5.3. T grupp AS on bussifirmadega sõlmitud piletite vahendamise lepingutes sätestanud osapoolte kohustuse kasutada isikuandmeid üksnes eesmärgipärasel otstarbel ning ei vastuta eesmärgipäraseks kasutamiseks kolmandatele osapooltele üleantud andmete väärkasutusest tingitud võimalike juhtumite eest.

5.4. Juhul, kui pileti ostnud isik on pileti ostmisel andnud enda nõusoleku sisestatud e-postile reklaami saatmiseks, võib T grupp AS kasutada e-posti aadressi nimetatud otstarbel. Nõusolekut on võimalik tagasi võtta reklaamsõnumis sisalduva lingi vahendusel.

5.5. Isikuandmete töötlemise ja kasutamisega seotud sooviavaldused esitada e-posti aadressile info@tpilet.ee.
Bussifirmade kehtestatud veotingimuste- ja eeskirjadega on võimalik tutvuda Maanteeameti kodulehel https://www.mnt.ee/et ja: