Kasutustingimused

 

T grupp AS piletimüügieeskiri

17.01.2019

Käesolev eeskiri kehtib bussipiletite müügil T grupp AS piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades, piletimüügiautomaatides, www.tpilet.ee veebikeskkonnas ja Tpileti mobiilirakenduses.

  1. ÜLDSÄTTED

1.1.       Dokumendiks, mis annab õiguse sõita ühissõidukis, on vormikohane pilet, mis on ostetud kassast, piletimüügiautomaadist, veebikeskkonnast www.tpilet.ee või Tpileti mobiilirakendusest.

1.2.       Piletil peab olema loetavalt märgitud pileti number, pileti hind koos käibemaksuga, käibemaksu suurus, sõidu lähtekoht ja sihtkoht või sõidupiirkond, liini number, ühissõiduki väljumisaeg, -koht ja kuupäev, ühistranspordi bussifirma (vedaja) nimi ja aadress.

1.3.      Kõik bussifirmad aktsepteerivad bussi sisenemisel iseprinditud pileteid.

1.4.      Kõik bussifirmad aktsepteerivad bussi sisenemisel Tpileti mobiilirakendusest ette näidatavaid pileteid.

1.5.  Elektroonseid pileteid aktsepteerivad Abuss OÜ, Arilix OÜ, Askälä Grupp OÜ, Bussipartner OÜ, Eesti Buss OÜ, Ekspressbussiliinid, Estonian Lines, GoBus, H-Liinid, Hansa Bussiliinid, Knutbuss OÜ, Lux Express Estonia AS, M.K.Reis-X OÜ, OÜ Vahesaar, AS Sarbuss, Sareta AS, Sirel Reisid OÜ, Taisto Liinid OÜ, Taisto Ekspress OÜ, UAB TOKS.

1.6.  Tpileti keskkonnast piletiostul tellitud SMSi aktsepteerivad bussipiletina Abuss OÜ, Arilix OÜ, Askälä Grupp OÜ, Bussipartner OÜ, Eesti Buss OÜ, Estonian Lines, Forcen Grupp OÜ, GoBus, Hansa Bussiliinid, Knutbuss OÜ, Lux Express Estonia AS, MK Autobuss AS, M.K.Reis-X OÜ, Presto OÜ, OÜ Vahesaar, AS Sarbuss, Sareta AS, Sirel Reisid OÜ, Taisto Liinid OÜ, Taisto Ekspress OÜ.

1.7.       Konkreetsele reisile ostetud pilet kehtib ainult sellele reisile, millele see on müüdud. Piletite müük siseriiklikele liinidele algab hiljemalt 10 (kümme) päeva enne bussi väljumist. Piletite müük kassades lõpetatakse hiljemalt 5 (viis) minutit ning internetist ja mobiilirakendusest olenevalt bussifirmast 5-60 minutit enne bussi väljumist.

1.8.       Ostes pileti pealetulekuga vahepeatusest, ei garanteeri bussifirma kindlat istekohta. Tulles bussi pärast piletil märgitud algpeatust või väljumiskellaaega, ei garanteeri bussifirma kohta ning kui buss on välja müüdud, võib keelduda reisija pealevõtmisest.

1.9.      Ostetud pileteid pole võimalik ümber vahetada ega muuta.   

1.10.       Sõidupileti kaotamisel, rikkumisel või hävimisel kaotab sõitja sõiduõiguse.

1.11.       Kaotatud, rikutud või hävinud piletit ei asendata ja selle maksumust ei hüvitata.

1.12.       Ühissõidukile pileti ostnud, kuid sellest maha jäänud sõitja kaotab õiguse sama piletiga sõita mistahes teises ühissõidukis. Piletit tagasi ei osteta ja raha ei tagastata.

1.13.    Eelkooliealine laps võib reisida ainult täiskasvanud saatja olemasolul. Eelkooliealise lapse pileti kassamüügil on teenindajal õigus kontrollida lapsega koos reisiva täiskasvanu olemasolu.

1.14.    Alla 12-aastastel lastel ei ole turvakaalutlustel soovitav reisida bussi esimestel istmeridadel ning bussi keskmise väljapääsu taga asuvatel istmetel (e. Istmetel, mille ees ei ole järgmist istmerida). Juhul, kui nimetatud istekohtadele on ostetud pilet alla 12aastasele lapsele, võib sõltuvalt vedajast bussijuht või klienditeenindaja lapse ohutuse tagamiseks lapse ning temaga koos oleva reisija bussis ümber paigutada.

1.15.   T grupp AS ei vastuta ühistranspordi bussifirmade liinivedude toimumise ja reisijate teenindamise taseme eest.

1.16.   Tallinna, Tartu ja Rakvere bussijaama kassadest piletite ostmisel rakendub ostukorvipõhine 20 (kahekümme) sendi suurune teenustasu.

1.17.    Piletimüügiautomaadist, veebikeskkonnast www.tpilet.ee või Tpileti mobiilirakendusest nullpileti ostmisel rakendub 1 (ühe) euro suurune teenustasu. Kassadest piletiostul rakendub teenustasu erandkorras liinidele 153 (Tartu-Haapsalu), 347 (Tartu-Pärnu), 732 (Tallinn-Haapsalu) ja 712 (Tallinn-Haapsalu) eakad 63+ ja kooliealised kuni 19.a reisijad (k.a.) nullpileti soetamisel.

1.18. T grupp AS piletimüügikanalitest ostetud sõidupileteid on ilma T grupp AS-ga vastavasisulist kokkulepet sõlmimata keelatud edasi müüa. T grupp AS-l on õigus tühistada sõidupiletid, mille puhul on tuvastatud, et see on sõitjale müüdud vahendusteenuse kokkulepet mitte omava isiku poolt.

1.19. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija, et on nõustunud bussifirma kasutustingimustega, mis asuvad kodulehel www.tpilet.ee või müügiesinduses.

1.20. Bussifirma jätab endale õiguse kehtestada täiendavaid hinnamuutusi teatud tingimustele:

1.20.1 erinevaid soodustuste kategooriaid ja allahindluse tasemeid erinevatel liinidel ja väljumistel;

1.20.2 erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele piletitele.

  1. SÕITJA KOHUSTUSED

2.1.       Sõitja peab pileti soetamisel koheselt kontrollima piletil olevate andmete õigsust ja pileti hinna vastavust makstule, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

2.2.       Sõitja on kohustatud hoidma piletit alles sõidu lõpuni ning esitama selle ühissõidukijuhi, kontrolöri või teiste kontrolliõigusega ametiisikute esimesel nõudmisel. Piletit ei tohi anda ühissõidukijuhi kätte hoiule.

2.3.       Sõitjal on soovituslik saabuda bussijaama mitte hiljem kui 15 minutit enne bussi väljumist (olenemata sellest, kas pilet on eelnevalt ostetud või mitte).

2.4       Sõitja peab arvestama, et bussifirmal on õigus talle teenust mitte osutada, kui reisija saabub bussi peale alkoholi- või narkojoobes. Sellisel juhul reisijale piletiraha ei tagastata.

2.5.      Lemmikloomaga reisimisel tuleb enne pileti ostmist ning bussi peale minemist tutvuda konkreetse bussifirma reeglitega, mis puudutavad lemmikloomaga reisimist. Osad bussifirmad (nt Lux Express) lubavad lemmikloomi bussi ainult koos transpordipuuriga. Sõitja peab arvestama, et bussifirma reeglite rikkumisel on bussifirmal õigus talle teenust mitte osutada ja piletiraha mitte tagastada.

  1. PILETITE TAGASTAMINE

3.1.       Ärajäänud reisi korral ostetakse pilet tagasi ning raha tagastatakse.

3.2.      Vastavalt bussifirma kehtestatud reeglitele ei ole kampaaniapileteid võimalik tagastada ja/või ümber vahetada.

3.3.      Pileteid on võimalik tagastada ainult sellesse kanalisse, kust pilet osteti, v.a. piletimüügiautomaadist ostetud piletid, mida saab tagastada ainult kassas.

3.4.       Enne sõiduplaanijärgset ühissõiduki väljumist reisija soovil tagastatav pilet ostetakse tagasi ning raha tagastatakse vastavalt alljärgnevale:

3.4.1.   Pileti tagastamisel rakendub 1€ suurune teenustasu.

3.4.2       Piletite tagasiost lõpetatakse 15 (viisteist) minutit enne ühissõiduki väljumist ning hiljem tagastatavate piletite maksumust ei hüvitata. AS Lux Express või Eesti Buss OÜ reisile www.tpilet.ee või mobiiliäpist ostetud pileteid saab tagastada kuni 1h enne plaanipärast reisi väljumist.

3.4.3. Kuni 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 100% tagastatud pileti hinnast, millest arvestatakse täiendavalt maha 1€ suurune teenustasu.

3.4.4. Pileti tagastamisel vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 60%, AS Lux Express või Eesti Buss OÜ reisile soetatud piletite puhul 50% pileti hinnast. Tagastatavast summast arvestatakse täiendavalt maha 1€ suurune teenustasu.

3.5.       Kõiki kassasse tagastamise toiminguid teostatakse ainult kassade lahtiolekuaegadel.

3.6.      Kassast ostetud pileti tagastamine toimub originaalpileti alusel T grupp AS piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades (Haapsalu, Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva, Tartu, Tallinna, Rakvere, Sillamäe, Valga, ja Võru) käesoleva piletimüügi eeskirja punktides 3.1 kuni 3.4 nimetatud tingimustel. Kuressaare, Pärnu ja Viljandi bussijaamast ostetud piletite tagastamine toimub vastavalt nende bussijaamade kehtestatud reeglitele ning risttagastus toimib osaliselt – tagastada saab nende liinide pileteid, mida nimetatud bussijaamad ka ise müüvad.

3.7.       www.tpilet.ee ja mobiiliäppi tagastatud piletite maksumuse tagasikanne toimub kuni 3 (kolme) tööpäeva jooksul pilet eest maksnud isiku pangakontole.
3.7.1.   Krediitkaardiga makstud piletite tagastamisel toimub tagasikanne 2 (kahe) nädala jooksul.

3.7.2. Mobiiliäpis mobiilimaksega ostetud piletite tagastamisel tuleb lisaks avaldus esitada meili teel aadressile info@tpilet.ee. Avalduses tuleb märkida kontonumber, kontoomaniku nimi, pileti number ning telefoni number, millelt mobiilimakse teostati. Pärast vastava avalduse laekumist toimub tagasikanne 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

3.8.       Sõidu katkemisel ühissõiduki rikke korral või bussifirmast oleneval põhjusel, kehtib sellele ostetud pilet sihtpunkti jõudmiseks sama bussifirma teistes ühissõidukites.

3.9.   Sõltuvalt bussifirmade enda kehtestatud reeglitest võib kehtida käesolevast eeskirjast erinev pileti tagastamise/vahetamise kord. Sellisel juhul rakendatakse konkreetse bussifirma poolt kehtestatud reegleid.

4. ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

4.1 Tpileti piletimüügikeskkondades (tpilet.ee veebikauplus, mobiilirakendus, piletiautomaadid) on isikuandmete kogumise eesmärgid sõltuvalt andmete iseloomust on järgmised:

4.1.1. Piletiostja e-posti aadressi kasutatakse elektroonilise pileti kohale toimetamiseks. Samuti võib e-posti aadressi kasutada pileti ostnud reisija teavitamiseks reisi ärajäämisel või muutumisel (juhul kui bussifirma on sellest muudatusest piletimüüjat teavitanud).

4.1.2. Reisija nime kohta andmete kogumine on rahvusvahelistel liinidel tingitud seadusest tuleneva piiriüleste reisijate isikutuvastuse kohustuse täitmiseks. Siseriiklike liinide pileti ostmisel on nime sisestamine vabatahtlik ning seda kasutatakse piletikontrolli lihtsustamiseks bussi sisenemisel (näiteks juhul kui reisijal ei ole võimalik enda piletit paberkandjal või elektroonilisel seadmel esitada). Samuti võib reisija nime kohta andmete kogumine toimuda personaalse sõidusoodustuse õiguse kontrolliks (näiteks PINS kaardi soodustus)

4.1.3. Telefoni numbri sisestamine on rahvusvahelistel liinidel vajalik pileti ostnud reisija teavitamiseks reisi ärajäämisel või muutumisel (juhul kui bussifirma on sellest muudatusest piletimüüjat teavitanud). Siseriiklike liinide pileti ostmisel on telefoni numbri sisestamine vabatahtlik.

4.1.4. Dokumendi numbri, reisidokumendi liigi, reisija sünniaja, reisija kodakondsuse andmeid kogutakse üksnes rahvusvaheliste liinide piletimüügil seadusest tuleneva piiriüleste reisijate isikutuvastuse kohustuse täitmiseks.

4.2.  Vastavalt raamatupidamise seadusest tulenevast kohustusest säilitatakse raamatupidamise algdokumente ning nendega seonduvaid isikuandmeid 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati.

4.2.1. Isikuandmeid, mis pole seotud raamatupidamise algdokumentidega säilitatakse 3,5 (kolm ja pool) aastat.

4.3. T grupp AS-l on õigus pileti ostnud isiku poolt sisestatud isikuandmeid eesmärgipäraseks kasutamiseks anda edasi ostetud piletile märgitud liini teenindavale bussifirmale ning seadusest tulenevaid ülesandeid täitvale osapoolele (näiteks politsei).

4.4. T grupp AS on kolmandate osapooltega sõlmitud piletite vahendamise lepingutes sätestanud osapoolte kohustuse kasutada isikuandmeid üksnes eesmärgipärasel otstarbel ning ei vastuta eesmärgipäraseks kasutamiseks kolmandatele osapooltele üleantud andmete väärkasutusest tingitud võimalike juhtumite eest.

4.5  Nimekiri volitatud töötlejatest, kellel on ligipääs teatud osale isikuandmetest nende kasutamiseks ainult eesmärgipärasel otstarbel: Microsoft Azure (Microsoft Corporation, so Tpileti elektrooniliste keskkondade pilveteenuse pakkuja), Turnit OÜ (piletimüügisüsteemi arendaja), Mooncascade OÜ (www.tpilet.ee arendaja), Bind Creative OÜ (mobiilirakenduse arendaja) ning bussifirmad Abuss OÜ, Arilix OÜ, Askälä Grupp OÜ, Atko Bussiliinid AS, Automen OÜ, Busspartner OÜ, Ecolines OÜ, Eesti Buss OÜ, Ekspress-Auto L OÜ, Ekspressbussiliinid OÜ, Estonian Lines OÜ, Esvil Reisid, Forcen Grupp OÜ, GoBus AS, Hansa Bussiliinid AS, Harri Luht FIE, H-Liinid AS, Kautra UAB, Knutbuss OÜ, Lux Express Estonia AS, M.K.Reis-X OÜ, OOO „PTK“, OOO „Ukrainskie Linii“, Presto OÜ, Rapla Bussipark OÜ, Sarbuss AS, Sareta AS, SEBE AS, Sirel Reisid OÜ, ZAO Evrolines, Taisto Express OÜ, Taisto Liinid OÜ, Temptrans AS, UAB TOKS ja Vahesaar OÜ.

4.5.1 Euroopa Liidu välised (või osaliselt väljaspool Euroopa Liitu tegutsevad) volitatud töötlejad on Microsoft Corporation, ZAO Evrolines, OOO „PTK“, OOO „Ukrainskie Linii“.

4.6. Juhul, kui pileti ostnud isik on pileti ostmisel andnud enda nõusoleku sisestatud e-postile reklaami saatmiseks, võib T grupp AS kasutada e-posti aadressi nimetatud otstarbel. Nõusolekut on võimalik tagasi võtta reklaamsõnumis sisalduva lingi vahendusel.

4.7. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused ja taotlused esitada e-posti aadressile info@tpilet.ee.

Bussifirmade kehtestatud veotingimuste- ja eeskirjadega on võimalik tutvuda Maanteeameti kodulehel https://www.mnt.ee/et ja: