Kasutustingimused

 

T grupp AS piletimüügieeskiri kassades ja internetis

8.08.2016

Käesolev eeskiri kehtib bussipiletite müügil T grupp AS piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades ning internetis www.tpilet.ee.

1.             ÜLDSÄTTED

1.1.       Dokumendiks, mis annab õiguse sõita ühissõidukis, on vormikohane pilet paberkandjal, mis on ostetud kassast, iseteenindusest või veebikeskkonnast www.tpilet.ee.

1.2.       Piletil peab olema loetavalt märgitud pileti number, pileti hind koos käibemaksuga, käibemaksu suurus, sõidu lähtekoht ja sihtkoht või sõidupiirkond, liini number ja nimetus, ühissõiduki väljumisaeg, -koht ja kuupäev, ühistranspordi vedaja nimi ja aadress.

1.3.       Iseprinditud pileteid bussi sisenemisel aktsepteerivad järgmised ettevõtted: OÜ Arilix, OÜ Bussipartner, OÜ Bussiproff, OÜ Eesti Buss, OÜ Ekspress Auto L, OÜ Forcen Grupp, AS GoBus, AS Hansabuss, OÜ Kalle Bussid, AS Lux Express Estonia, OÜ M.K.Reis-X, AS MK Autobuss, AS Hansa Bussiliinid, OÜ Presto, AS Sareta, OÜ Sirel Reisid, OÜ Taisto Express, OÜ Taisto Liinid,  OÜ Vahesaar, AS Sarbuss.

1.4.       Arilix OÜ, Eesti Buss OÜ, Lux Express Estonia AS, AS Sarbuss ja Estonian Lines aktsepteerivad elektroonseid pileteid (NB! SMS sisaldab osalist infot reisi kohta ning ei kehti piletina).

1.5.       Konkreetsele reisile ostetud pilet kehtib ainult sellele reisile, millele see on müüdud. Piletite müük siseriiklikele liinidele algab 10 (kümme) päeva enne bussi väljumist, AS Lux Express liinidele 30 (kolmkümmend) päeva enne bussi väljumist. Piletite müük kassades lõpetatakse hiljemalt 5 (viis) minutit ja internetist hiljemalt 1 (üks) tund (AS Lux Express liinidel 15 minutit) enne bussi väljumist.

1.6.       Ostes pileti pealetulekuga vahepeatusest, ei garanteeri bussifirma kindlat istekohta. Tulles bussi pärast piletil märgitud algpeatust, ei garanteeri bussifirma kohta.

1.7.       Sõidupileti kaotamisel, rikkumisel või hävimisel kaotab sõitja sõiduõiguse.

1.8.       Kaotatud, rikutud või hävinud piletit ei asendata ja selle maksumust ei hüvitata.

1.9.       Ühissõidukile pileti ostnud, kuid sellest maha jäänud sõitja kaotab õiguse sama piletiga sõita mistahes teises ühissõidukis. Piletit tagasi ei osteta ja raha ei tagastata.

1.10.   T grupp AS ei vastuta ühistranspordi vedajate liinivedude toimumise ja reisijate teenindamise taseme eest.

1.11.   Kassadest ostetud piletitele rakendub ostukorvipõhine 20 (kahekümme) sendi suurune teenustasu.

1.12. Kassadest, internetist ja T grupp AS piletimüügikanalitest ostetud sõidupileteid on ilma T grupp AS-ga vastavasisulist kokkulepet sõlmimata keelatud edasi müüa. T grupp AS-l on õigus tühistada sõidupiletid, mille puhul on tuvastatud, et see on sõitjale müüdud vahendusteenuse kokkulepet mitte omava isiku poolt.

1.13. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab Reisija, et on nõustunud Vedaja kasutustingimustega, mis asuvad kodulehel www.tpilet.ee või müügiesinduses.

1.14. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada täiendavaid hinnamuutusi teatud tingimustele:

  • erinevaid soodustuste kategooriaid ja allahindluse tasemeid erinevatel liinidel ja väljumistel;
  • erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele piletitele.

2.             SÕITJA KOHUSTUSED

2.1.       Sõitja peab pileti soetamisel koheselt kontrollima piletil olevate andmete õigsust ja pileti hinna vastavust makstule, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

2.2.       Internetist piletit ostes peab sõitja kontrollima lisaks piletil olevatele andmetele kassa lahtiolekuaegu (pileti printimiseks) ja kas antud ühissõidukis on ise prinditud pilet aktsepteeritav.

2.3.       Sõitja on kohustatud hoidma piletit alles sõidu lõpuni ning esitama selle ühissõidukijuhi, kontrolöri või teiste kontrolliõigusega ametiisikute esimesel nõudmisel. Piletit ei tohi anda ühissõidukijuhi kätte hoiule.

2.4.       Sõitjal on soovituslik saabuda bussijaama mitte hiljem kui 15 minutit enne bussi väljumist (olenemata sellest, kas pilet on eelnevalt ostetud või mitte).

3.             PILETITE TAGASTAMINE

3.1.       Ärajäänud reisi korral ostetakse pilet tagasi ning raha tagastatakse.

3.2.       Enne sõiduplaanijärgset ühissõiduki väljumist kassast/iseteenindusest ostetud ja kassasse tagastatud pilet ostetakse tagasi ning raha tagastatakse vastavalt alljärgnevale:

3.2.1. Kuni 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 100% kassasse tagastatud pileti hinnast.

3.2.2. Pileti tagastamisel kassasse vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne ühissõiduki väljumist tagastatakse 60% pileti hinnast.

3.3.       Kõiki kassasse tagastamise toiminguid teostatakse ainult kassade lahtiolekuaegadel.

3.4.       Piletite tagasiost kassades lõpetatakse 5 (viis) minutit enne ühissõiduki väljumist ning hiljem maksumust ei hüvitata.

3.5.       Kassast ostetud pileti tagastamine toimub originaalpileti alusel T grupp AS piletimüügisüsteemi kuuluvate bussijaamade kassades (Haapsalu, Jõhvi, Narva, Pärnu, Tartu, Tallinna, Rakvere, Sillamäe, Valga, Viljandi ja Võru bussijaamas) käesoleva piletimüügi eeskirja punktides 3.1 kuni 3.4 nimetatud tingimustel.

3.6.       Internetist ostetud pilet tagastatakse www.tpilet.ee veebikeskkonna kaudu.

3.7.      Internetist ostetud pileti maksumus, millest on maha arvestatud teenustasu 1.00 € tagastatakse juhul, kui vastavasisuline avaldus on T grupp AS-le laekunud www.tpilet.ee veebikeskkonna tagastamise lingi kaudu hiljemalt 60 minutit enne bussi väljumist. Hilisemaid avaldusi ei rahuldata.

3.8.       Tagastatud piletite maksumuse tagasikanne toimub kuni 3 (kolme) tööpäeva jooksul pileti eest maksnud isiku pangakontole.

3.9.       Sõidu katkemisel ühissõiduki rikke korral või bussifirmast oleneval põhjusel, kehtib sellele ostetud pilet sihtpunkti jõudmiseks sama bussifirma teistes ühissõidukites.

3.10.   Sõltuvalt ühistranspordi vedajate enda kehtestatud reeglitest võib kehtida käesolevast eeskirjast erinev pileti tagastamise/vahetamise kord. Sellisel juhul rakendatakse konkreetse vedaja poolt kehtestatud reegleid.

4.       KAMPAANIAPILETITE TAGASTAMISE TINGIMUSED

4.1.      Vastavalt vedajafirma kehtestatud reeglitele ei ole kampaaniapileteid võimalik tagastada ja/või ümber vahetada.

Vedajafirmade kehtestatud veotingimuste-ja eeskirjadega on võimalik tutvuda: